Proces Verbal

Proces Verbal al Adunării Generale a ARCE, desfașurată în cadrul Congresului Național ARCE, ediția a IV a, Iași, hotel Ramada în perioada 29-31 oct.2008

 

Proces Verbal, incheiat la data de 31.10.2008

Adunarea Generală ARCE, desfașurată în cadrul Congresului National ARCE, ediția  a IV a, Iasi, hotel Ramada în perioada 29-31 oct.2008

Ordinea de zi a cuprins:

1. Prezentarea raportului de activitate ARCE in perioada 2006-2008

2. Alegerea viitorului presedinte si a locului de desfasurare a urmatorului Congres

3. Alegerea vicepresedinților, membrilor si comitetului executiv ARCE

4. Diverse.

Presedintele ARCE, Prof.Dr.Fulger Lazar, a luat cuvântul si a prezentat raportul privind activitatea ARCE in perioda 2006-2008, începand de la Congresul de la Timișoara și până in momentul actual. In aceasta perioada numarul de membri ARCE a crescut ajung la 540 și dintre aceștia 214 sunt membri EAES (European Association of Endoscopic Surgery).

Secretarul General, Dr.Catalin Copaescu, a prezentat realizarile ARCE din ultimul mandat: inscrierea in EAES pentru membrii ARCE cu 50 euro, abonament la revista Surgical Endoscopy, acces gratuit on-line la arhiva Surgical Endoscopy si a inca 3 reviste de prestigiu, de asemenea a fost infiintat site-ul ARCE (www.arce.ro) de pe care a fost trimis lunar un newsletter către membri.

In ultimul mandat au fost organizare diferite manifestari stiintifice si au fost dezvoltate mai multe programe nationale: programe de dotare a spitalelor municipale, judetene si universitare din Romania, cu truse de chirurgie laparoscopica si simulatoare virtuale,pentru training; evaluarea folosirii suturii mecanice in spitalele din Romania, studiul privind folosirea protezelor textile pentru dezvoltarea unor programe de dotare a spitalelor prin programe nationale.

Dr. Copaescu a propus infiintarea a 5 comitete executive, propunere care a fost votata in unanimitate de catre Adunarea Generala.

A luat cuvantul trezorierul societatii, Dr. Victor Tomulescu, care a prezentat raportul financiar-contabil in anii 2006-2008.

Presedintele ARCE, Prof.Dr.Fulger Lazar si Secretarul General Dr.Copaescu au prezentat propunerea ca SOCIETATEA NATIONALA DE CHIRURGIE A ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA (SNCAMR) sa se afilieze ARCE. Propunerea a fost votata in unanimitate.

Noul presedinte ARCE, Prof.Dr.Eugen Tarcoveanu, a supus Adunarii Generale ca Dr. Catalin Copaescu si Dr.Victor Tomulescu sa isi mentina functiile de secretar general si respectiv trezorier. Propunerea a fost votata in unanimitate.

Adunarea Generala a votat in unanimitate propunerea ca fostii presedinti sa devina  presedinti de onoare ARCE: Prof.Dr. Corneliu Dragomirescu, Prof.Dr. Irinel Popescu, Prof.Dr. Lazar Fulger.

S-au votat și aprobat in unanimitate viitorii vicepresedinti:  Conf.Dr. Ciprian Duta, Prof.Dr. Vasile Sarbu, Dr. Ion Puia.

In unanimitate au fost votati ca membrii ai

Comitetului director: Prof.Dr. I. Georgescu, Prof.Dr. Stefan Georgescu, Dr. Nicolau A.E.,Dr. Coros M.F., Prof.Dr. A.Maghiar.

In continuare au fost propusi si aprobati de Adunarea Generala Coordonatori comitetelor de lucru:

Educatie: Dr. Catalin Copaescu

Cercetare publicatii: Dr. Varcus f.

Registru de laparoscopie: Dr. Nicolau A.E.

Relatii internationale: Prof.Dr. Irinel Popescu

Comunicare: Dr. Victor Tomulescu

S-a hotarat in unanimitate ca fiecare comitet va avea inca 4 membri, care vor fi numiti de fiecare coordonator de comisie.

Prof.Dr. Eugen Tarcoveanu l-a propus pe Prof.Dr. Beuran M, ca viitor presedinte, care a fost ales in unanimitate.

Aluat cuvantul dr. Nicolau, care a propus decalarea Congresului ARCE cu 1 an, pentru a nu coincide cu Congresul National de Chirurgie. Pe aceeasi tema au mai luat cuvantul

Prof.Dr. Lazar Fulger, Prof.Dr. E.Tarcoveanu, Prof.Dr. M.Beuran, Prof.Dr. V.Sarbu,Dr.Varcus. In unanimitate, Adunarea Generala a hotarat desfasurarea  Congresului National ARCE, in anul 2009, la Bucuresti.

La propunerea Dr.Tomulescu s-a hotarat in unanimitat, ca in anul 2009, in timpul Conferintei Nationale de Chirurgie, sa se desfasoare Adunarea Generala ARCE, la care v-a fi invitat  un notar public, care va legaliza modificarile de statut ale ARCE.

La propunerea Prof.Dr. Beuran s-a hotarat afilierea la ARCE, a celor 2 societati de telemedicina din Bucuresti.

Au luat cuvantul in continuare Prof.Dr.E.Tarcoveanu, Prof.Dr. M.Beuran, Dr. Catalin Copaescu, care au discutat despre implementarea programului national de dotare cu truse de chirurgie laparoscopica a spitalelor din Romania.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal,

Dr. Alin Vasilescu

Email

office@arce.ro

OFFICE

Nicolae Caramfil 85A, Bucuresti, Sector 1

Luni - Vineri

8 - 17

Sâmbătă - Duminică

închis