Proces Verbal

Proces Verbal al Adunării Generale a ARCE, desfașurată în cadrul Congresului National ARCE, ediția a V-a, Bucuresti, în 13.11.2009

Incheiat azi 13.11.2009, cu ocazia desfasurarii Adunare Generale ARCE cu ocazia Congresului National ARCE, editia a V-a, Bucuresti
Ordinea de zi, a fost urmatoarea:
1. Aprobarea ordinei de zi
2. Prezentarea raportului de activitate ARCE in perioada 2008-2009
3. Raport financiar
4. Modificari statutare, in prezenta unui notar public
5. Rolul ARCE in implementarea programelor nationale de chirurgie
6. Predarea presedentiei ARCE de catre presedintele actual, Prof.Dr.Eugen Tarcoveanu
7. Confirmarea/Alegerea vicepresedintilor, membrilor comitetului executiv si ai coordonatorilor comitetelor stiintifice (hotararea AG 2008)
8. Alegerea viitorului presedinte ARCE (2011-2013)
9. Propuneri pentru calendarul de activitati ARCE 2009-2011
a. Stabilirea locului de desfasurare a urmatorului congres ARCE. Prezentarea ofertelor: Oradea (Bihor) si Moinesti- Slanic Moldova (Bacau)
b. Alte manifestari stiintifice sub patronaj ARCE:
I. Sectiunea ARCE in cadrul Congresului National SRC- Cluj 2010
II. Simpozion Chirurgie Bariatrica decembrie 2009, noiembrie 2010
III. Alte simpozioane, workshops
c. Endorsarea activitatii de training in chirurgia laparoscopica a diferitelor Centre de pregatire-propuneri metodologie
10. Diverse

Dl.Prof.Beuran, a pus in discutie desfasurarea unui program de aprovizionare a centrelor din tara cu materiale necesare chirurgiei laparoscopice, program inceput cu 2 ani in urma. Dr.Copaescu aduce in discutie anumite aspecte ale Statutului ARCE, in legatura cu statutul de membru. S-a hotarat ca cei care nu au achitat cotizatia pe anul in curs, sa fie avertizati pana la data de 31 martie pentru neplata cotizatiei pentru anul in curs, dupa care vor pierde statutul de membru ARCE.

Dr.Tomulescu a prezentat raportul financiar, care a fost aprobat de Adunarea Generala in unanimitate.

Dl.Prof.Beuran a adus in discutie modificarea Statutului ARCE, in prezenta unui notar conform legii, asa cum s-a hotarat la Congresul de la Iasi, din 2008. Modificarea a fost aprobata in unanimitate de catre Adunarea Generala.

Prof.Beuran propune modificarea statutului si in functie de specialitatile celor care vor sa fie membri ARCE.

Prof.Irinel Popescu considera ca denumirea asociatiei ARCE, acopera toate sferele .

Prof.Beuran sustine infiintarea unor comitete din care sa faca parte si alti specialisti, in afara de chirurgi, numarul coordonatorilor fiind marit, cu un coordonator de inventica si inovatii.

Dl.Prof.Irinel Popescu cere schimbarea sa din functia de vicepresedinte pe relatii internationale, fiind inlocuit cu Prof.Dr. Lazar Fulger, iar coordonator pe probleme de inventica si inovatii, fiind numit Prof.Dr.Dan Sabau.

Se face predarea presedentiei ARCE de la Prof.Dr.Eugen Tarcoveanu, domnului Prof. Dr. Mircea Beuran.

Se propune alegerea urmatorului presedinte ARCE pe perioada 2011-2013.
Prof.Dr. Irinel Popescu il propune pe Prof.Dr.Traian Patrascu. Prof.Dr.Georgescu (Iasi) il propune pe Prof.Dr.Ioan Georgescu (Craiova).

Prof.Dr. Dan Sabau propune ca urmatorul congres sa fie organizat la Moinesti- Slanic Moldova, iar celalalt sa aiba loc la Oradea.

A fost ales Prof Dr. Traian Patrascu, ca viitor presedinte, in unanimitate, cu o singura abtinere. S-a hotarat ca Prof.Dr.Patrascu si Prof.Dr.Sarbu sa faca o deplasare la Slanic Moldova ca sa vada daca se poate organiza congresul viitor. Dr. Cotarlet a prezentat oferta de organizare la Moinesti- Slanic Moldova. S-a hotarat ca urmatoarele 2 congrese sa fie organizate in tara.

Se discuta ultimul punct, sa fie organizate cursuri de chirurgie laparoscopica si chirurgie robotica, dupa modelul EAES, prezentata de Dr. Copaescu. Dl. dr. propune sa fie organizate gratuit, in diferite centre din tara. Se va infiinta o comisie care sa hotarasca centrele unde se vor desfasura aceste cursuri, centre care trebuie sa indeplineasca anumite standarde, criterii de evaluare.

 

 

 

Email

office@arce.ro

OFFICE

Nicolae Caramfil 85A, Bucuresti, Sector 1

Luni - Vineri

8 - 17

Sâmbătă - Duminică

închis