Programul de dezvoltare a chirurgiei laparoscopice în Romania

Programul de dezvoltare a chirurgiei laparoscopice în Romania este propus Ministerului Sanatatii Publice si isi propune a fi initiat in anul 2007 si finalizat in anul 2010 la trei ani de la implementare, figurand ca un proiect de program de sanatate publica

Descrierea Programului

Unul din obiectivele prioritare din domeniul sanatatii publice mentionat în Programul de guvernare pe perioada 2005-2008 si aprobat prin Hotarârea Parlamentului nr. 24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului este “cresterea calitatii vietii, prin îmbunatatirea calitatii si sigurantei actului medical”. În acest sens, una din directiile de actiune este si perfectionarea tehnicilor chirurgicale, subiect care guverneaza prezentus program. În practica mondiala, chirurgia laparoscopica s-a impus rapid si a cunoscut o ampla dezvoltare în ultimul deceniu. Acesta metoda moderna de tratament chirurgical miniminvaziv se adreseaza potential tuturor pacientilor (indiferent de vâsta si sex) care necesita un act operator care poate fi efectuat prin aceasta tehnica. Acest procedeu presupune criterii specifice de selectie a pacientilor ce trebuie operati. Interventiile chirurgicale laparoscopice sunt contraindicate doar la pacientii aflati în stari critice (instabilitate hemodinamica, soc, afectiuni cardio-pulmonare decompensate), dar si în absenta unei dotari tehnice minimale sau a unei experiente operatorii insuficiente.

Chirurgia laparoscopica prezinta avantaje incontestabile pentru pacient si sistemul sanitar:

 • medicale:
  • vindecare postoperatorie mai rapida decât în operatiilor efectuate clasic( prin laparotomie)
  • îmbunatatirea confortului postoperator (diminuarea durerii, mobilizare si alimentatie precoce)
  • reducerea complicatiilor postoperatorii
  • reducerea perioadei de recuperare
  • îmbunatatirea calitatii vietii pacientilor operati
 • financiare:
  • reducerea duratei medii de spitalizare
  • scaderea costurilor în perioada postoperatorie cu medicamentele si materialele sanitare
  • reducerea perioadei de incapacitate temporara de munca a pacientului

Programul “Dezvoltarea chirurgiei laparoscopice în Romania” urmareste dezvoltarea aceastei noi tehnici operatorii în unitatile sanitare spitalicesti din România, prin asigurarea unei baze materiale specifice si perfectionarea personalului medical.

Scopul Programului

Imbunatatirea starii de sanatate a pacientilor operati prin reducerea complicatiilor postoperatorii si a perioadei de incapacitate temporara de munca a acestora.

Obiectivele Programului

 • asigurarea bazei materiale specifice interventiilor laparoscopice
 • perfectionarea personalului specializat în interventii laparoscopice

Indicatori specifici

 • Indicatori fizici:
  • numar total de pacienti care beneficiaza de interventii chirurgicale laparoscopice : 100.000
  • numar total sectii de chirurgie care vor fi dotate cu linii de laparoscopie: 60
   • pe criteriul acoperirii teritoriale si a organizarii unor centre de chirurgie laparoscopica avansata (Anexa 2)
   • tinâd cont de volumul si experienta echipelor operatorii în acest tip de chirurgie(Anexa 2)
 • Indicatori de eficienta:
 • cost mediu estimat /pacient pentru interventia chirurgicala laparoscopica : 395 RON – pentru un volum de 300 operatii /an/ set echipament standard (vezi Anexa 1)
 • cost mediu estimat /pacient pentru interventia chirurgicala laparoscopica : 560 RON pentru un volum de 300 operatii /an/ set echipament pentru tehnici operatorii avansate(vezi Anexa 1)
 • cost mediu/pacient al spitalizarii postoperatorii : 915 RON (5 zile spitalizare medie x 183 RON)
 • Indicatori de rezultat::
  • numar total de pacienti care beneficiaza de interventii chirurgicale laparoscopice : 100.000
  • reducerea cu 20% a duratei medii de spitalizare pe caz tratat
  • reducerea importanta a costurilor pe pacient tratat prin:
   • scaderea duratei de utilizare a salii de operatie cu 20%
   • diminuarea costurilor de tratament medicamentos postoperator (antialgice, perfuzii) cu 50%
   • reducerea perioadei de spitalizare postoperatorie cu 40% fata de variata prin laparotomie
   • reintegrare socio-profesionala ( reducerea capacitatii temporare de munca) cu minim 7 zile fata de varianta clasica (laparotomie)

Coordonarea stiintifica a programului, evaluarea performantei si rezultatelor prin aplicarea acestor metode moderne, precum si derularea pregatirii profesionale a chirurgilor în acest scop revine Asociatiei Române pentru Chirurgie Endoscopica (ARCE). În acest sens va fi intocmit un registru national pentru chirurgie laparoscopica în care vor fi înscrise toate datele referitoare la acest procedeu.

Finantare

Costurile eligibile ale programului sunt:

2007; 2008; 2009; TOTAL;
16.830.000 1.870.000 1.870.000 20.570.000 RON

Surse de finantare

Buget de stat si veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice

referatul de sustinere a programului

Elaborat de:

Dr.Catalin Copaescu
Secretar General ARCE

Dr.Alexandru-Eugen Nicolau
Vicepresedinte ARCE

Email

office@arce.ro

OFFICE

Nicolae Caramfil 85A, Bucuresti, Sector 1

Luni - Vineri

8 - 17

Sâmbătă - Duminică

închis